Ledning


Erik Segerquist, ägare

Är utbildad kontaktledningstekniker och började sin bana inom järnväg 2003 på Banverket Industridivisionen. Erik är en av grundarna av LMV Kontaktledning som bildades 2008. Har sedan dess både arbetat som tekniker och i olika arbetsledande roller samt även arbetat som kontaktledningsprojektör för Tyréns mellan åren 2011-2012.


Jesper Johansson, ägare

Är utbildad elektriker samt kontaktledningstekniker och har arbetat med järnväg sedan 2003 på Banverket Industridivisionen.  Jesper är en av grundarna av LMV Kontaktledning och har sedan 2008 då bolaget bildades arbetat som både tekniker och arbetsledare i flertalet stora kontaktledningsprojekt.