Vår affärsidé

Affärsidé

LMV Kontaktledning levererar tjänster som projektledning, projektering, kontaktledningsteknik, lågspänning samt säkerhetsbefattningar till järnvägssektorn.

Vision

Vår vision är att vara den leverantör som ger vår kund mest järnväg för pengarna.

Mål

Vi eftersträvar att alltid överträffa våra kunders förväntningar.