Våra tjänster

Vi tillhandahåller 

 • Kopplingsledare för hög- och lågspänning
 • Sos-ledare
 • Tillsyningsmän för A-, E- och L-skydd
 • Tillsyningmän för spärrfärd
 • TSA-operatörer
 • Sos-planerare
 • Projektledning
 • Arbetsledning
 • Projektering
 • Kontaktledningsmontörer
 • Kabelarbeten, skarvar och avslut upp till 36kV
 • Lastbilsförare
 • Fordonsförare, Qhz, Trv, Lrb
 • Maskinförare